Байланыштар
Байланыштар
Коомдук бирикме “Лабрис”
ЛГБТИКС жамааттарынан коомдук уюму
Почтанын дареги:
а/я 1969, Башкы почта бөлүмү
720000, Бишкек ш. Кыргыз Республикасы

Телефондор:
+996 (312) 902 963 (пн-пт, с 9:30 до 18:00)
+996 (555) 902 963 (пн-вс, с 9:30 до 18:00)
+996 (705) 902 963 (пн-вс, с 9:30 до 18:00)
+996 (555) 931 936 Евгения Крапивина, Юристка

Электрондук дареги:
kyrgyzlabrys@gmail.com